Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Wymagania normowe w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

1.8.2009, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Drzwi, jako bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe, muszą spełniać określone kryteria użytkowe, wyznaczane na podstawie badań:

  • - odporności ogniowej, czyli zdolności elementu do spełnienia określonych wymagań w warunkach pożaru,
  • - dymoszczelności – zdolności elementu do ograniczenia przemieszczania się dymu z jednej strony elementu na drugą.

Drzwi w zakresie odporności ogniowej klasyfikuje się ze względu na szczelność ogniową, promieniowanie, izolacyjność ogniową i zalicza się do odpowiedniej klasy: E, EI1, EI2, EW.

Klasa E ogranicza w ciągu określonego czasu przepływ gorących gazów i płomieni z pomieszczenia, w którym wybuchł pożar. Temperatura nienagrzewanej powierzchni może osiągnąć kilkaset stopni, powodując silne promieniowanie ciepła, które w przypadku drzwi z szybami niezapewniającymi odporności ogniowej będzie powodować zapalanie się materiałów palnych znajdujących się w pobliżu.

Klasa EW ogranicza w określonym czasie strumień ciepła. Mierzona w odległości 1 m od elementu wartość strumienia ciepła nie może przekraczać 15 kW/m2.

Klasa EI1 w ciągu określonego czasu zapewnia przepływ gorących gazów i płomieni z pomieszczenia, w którym wybuchł pożar. Wzrost średniej temperatury na nienagrzewanej powierzchni nie przekroczy 140°C (skrzydło drzwi), a na ościeżnicy maksymalnie 180°C.

Klasa EI2 w ciągu określonego czasu zapewnia przepływ gorących gazów i płomieni z pomieszczenia, w którym wybuchł pożar. Wzrost średniej temperatury na

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.