Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Wymagania eksploatacyjne, kontrola stanu technicznego i metryka komina

1.12.2004, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Komin stalowy jest budowlą o ograniczonej trwałości i ograniczonym czasie użytkowania. Użytkowanie komina powinno być zgodne z warunkami przyjętymi w założeniach projektowych. Dotyczy to w szczególności składu chemicznego odprowadzanych gazów (jakości i zawilgocenia paliwa).

Kontrola stanu technicznego przewodu, konstrukcji wspomagających i wyposażenia powinna być przeprowadzana jeden raz w roku, najlepiej na wiosnę.

W zakres sprawdzania wchodzi również przegląd stanu powłok malarskich i uszczelnień. Nie dopuszcza się pozostawienia uszkodzeń bez naprawy i konserwacji.

Po czterech latach użytkowania, a następnie w terminach ustalonych w wytycznych pokontrolnych, należy przeprowadzać badania i ocenę stanu technicznego przewodu, które powinny obejmować:

  • - sprawdzenie grubości blach przewodu na całej jego wysokości, jako podstawę dalszego bezpiecznego użytkowania; pomiary grubości powinny być przeprowadzone metodami nieniszczącymi, np. uniwersalnym grubościomierzem ultradźwiękowym. W przypadku badania przez nawiercanie lub wycinanie blachy, liczbę punktów kontrolnych należy ograniczyć do przekrojów
 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.