Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Warunki techniczne wykonania robót budowlanych

9.9.2004, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Podstawowym aktem prawnym określającym standardy techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki, jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) – dalej Rozporządzenie lub Rozporządzenie o budynkach. Odrębnie uregulowano warunki techniczne, jakim

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.