Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Skutki braku postanowienia o wynagrodzeniu

20.2.2013, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Przejawem dużej niefrasobliwości stron umowy o roboty budowlane, zarówno inwestora, jak i wykonawcy, jest pominięcie w treści umowy kwestii wynagrodzenia. Oczywiście całkowite pominięcie kwestii wynagrodzenia w umowie o roboty budowlane zdarza się rzadko, a jak już, to przy umowach na drobne roboty o małej wartości. Jednak nawet zbyt ogólnikowe zapisy umowy o wynagrodzeniu (np. „Inwestor zapłaci wykonawcy wynagrodzenie, które zostanie ustalone przez strony”) mogą de facto oznaczać, iż będziemy mieli do czynienia z sytuacją identyczną, jak gdyby w ogóle pominięto kwestie wynagrodzenia.

Jak stanowi art. 647 K.c., przez umowę o roboty budowlane inwestor zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia. Określenie w umowie o roboty budowlane wynagrodzenia należy do tzw. elementów istotnych (łac. essentialia negotii) umowy o roboty budowlane. Elementy istotne danej umowy to takie elementy, które muszą znaleźć się w danej umowie. Bez zawarcia określenia wszystkich elementów istotnych danej umowy nie dochodzi do zawarcia umowy konkretnego typu (w naszym przypadku umowy o roboty budowlane). Jeżeli więc w umowie zabraknie określenia wynagrodzenia za roboty budowlane, to taka umowa nie może być uznana za umowę o roboty budowlane. Jeżeli w ogóle brak jest w umowie postanowień o wynagrodzeniu, to taka umowa będzie mogła być zakwalifikowana jako umowa o dzieło.

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.