Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Rozbiórki obowiązkowe

1.12.2004, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Jeżeli nieużytkowany lub niewykończony obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia, właściwy organ wydaje decyzję nakazującą właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu i uporządkowanie terenu oraz określającą terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia. Jednak rozbiórek nie dokonuje się w przypadku obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków. Natomiast w stosunku do obiektów budowlanych niewpisanych do rejestru zabytków, a objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzję o ewentualnej rozbiórce właściwy organ wydaje po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Przed wydaniem decyzji o rozbiórce właściwy organ:

  1. 1) ustala przyczyny niewykonania przez właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego obowiązku wyremontowania, odbudowy lub wykończenia obiektu budowlanego;
  2. 2) dokonuje oględzin i oceny stanu technicznego, a w miarę potrzeby nakazuje sporządzenie ekspertyzy technicznej obiektu budowlanego;
  3. 3) przeprowadza rozprawę.

Ekspertyzę

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.