Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Rodzaje i cele oświetlenia awaryjnego

4.4.2019, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Oświetlenie awaryjne jest przewidziane do działania w obiektach budowlanych w razie zaniku zasilania opraw oświetlenia podstawowego. Dlatego też oprawy do oświetlenia awaryjnego muszą być zasilane z niezależnego źródła energii elektrycznej. Oświetlenie awaryjne dzieli się na oświetlenie zapasowe i awaryjne oświetlenie ewakuacyjne (Rysunek 1).

Rysunek 1. Podział oświetlenia awaryjnego

W ramach awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wyróżnia się:

  • oświetlenie drogi ewakuacyjnej – jest to część awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego umożliwiająca skuteczne rozpoznanie i skuteczne użytkowanie środków ewakuacji przez osoby opuszczające miejsce przebywania,

  • oświetlenie strefy otwartej- jest to część awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego stosowana w celu uniknięcia paniki oraz umożliwienia dotarcia do miejsca, z którego droga ewakuacyjna może być łatwo zidentyfikowana,

  • oświetlenie strefy wysokiego ryzyka – jest to część awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego stosowana w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, które biorą udział w potencjalnie niebezpiecznym procesie lub znajdującym się w potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, oraz umożliwia właściwe zakończenie działań w sposób bezpieczny dla osoby działającej i innych osób przebywających w tej strefie.

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne załączane jest samoczynnie niezwłocznie (maksymalnie w czasie do 5 s) po zaniku zasilania oświetlenia podstawowego w taki sposób aby nie wystąpiła przerwa w oświetleniu, mogąca spowodować panikę. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, w zależności od charakteru pomieszczeń i powstałego stanu zagrożenia pełni, po zaniku oświetlenia podstawowego, następujące funkcje:

  • umożliwia bezpieczne i szybkie opuszczenie budynku lub strefy

zagrożonej dzięki odpowiedniej widoczności na drodze ewakuacyjnej,

  • zmniejsza prawdopodobieństwo powstania paniki i umożliwia

bezpieczne i szybkie dotarcie do dróg ewakuacyjnych,

  • umożliwia szybkie zlokalizowanie sprzętu przeciwpożarowego i sprzętu bezpieczeństwa - pierwszej pomocy przedlekarskiej (apteczek, defibrylatora) i dotarcie do nich,

  • wskazuje drogę i kierunki ewakuacji,

  • zapewnienia, w miejscu pracy o szczególnym zagrożeniu, bezpieczeństwo osobom pracującym oraz umożliwia im zakończenie wykonywanych czynności.

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.