Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Przykładowa specyfikacja techniczna dotycząca robót blacharskich i dekarskich

1.3.2005, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

1.7. Roboty blacharskie i dekarskie

1.7.1. Przedmiot

Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót blacharskich oraz dekarskich w zakresie zadania …………… Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.7.2.

1.7.2. Zakres

Zakres robót objętych S.T. obejmuje: (określić zakres robót dekarskich i blacharskich dotyczących zarówno nowych połaci dachowych, jak i remontowych, obróbek blacharskich i uzupełniających)

  • - demontaż istniejącego pokrycia dachowego, demontaż istniejących rynien i rur spustowych, demontaż istniejących parapetów (określenie robót demontażowych),
  • - wykonanie i montaż rynien i rur spustowych, wykonanie i montaż parapetów okiennych,
  • - wykonanie pokrycia dachowego z blachy cynkowo-tytanowej, wykonanie obróbek blacharskich nowych kominów i okienek poddasza (określenie robót blacharskich i dekarskich dotyczących wykonania nowych pokryć dachowych),
  • - montaż systemowych drabinek śniegowych, wykonanie i montaż wyłazów dachowych wykonanie i montaż ław kominiarskich (roboty blacharskie uzuepełniające).

1.7.3. Materiały

Blacha cynkowo-tytanowa wg zaleceń i rysunków szczegółowych Projektu wykonawczego, blacha miedziana o grubości 0,6 mm i 0,5 mm, dachówki ceramiczne – karpiówka, normalne i drobnowymiarowe (materiały stosowane na pokrycia dachowe).

1.7.4. Sprzęt

Specjalistyczny sprzęt dekarski: nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, poziomice, piony, łaty, drabiny.

1.7.5. Transport

Samochodowy i ręczny.

1.7.6. Wykonanie robót

(wymienić wszystkie roboty dekarskie i blacharskie w kolejności ich wykonywania, przedstawić zalecenia dotyczące technologii i sposobu wykonania) Np.:

  • - Przygotowanie połaci dachowych do pokrycia blachą.
  • - Wypoziomowanie kalenic i okapów.
  • - Układanie
 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.