Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Przygotowanie i zasady prowadzenia prac

1.11.2010, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
 1. 3.1. Prace przygotowawcze na terenie budowy
  1. 3.1.1. Wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie
   1. 3.1.1.1. Niwelator – przyrząd do niwelacji geometrycznej
   2. 3.1.1.2. Teodolit – uniwersalny przyrząd do pomiarów kątowych
  2. 3.1.2. Ochrona znaków geodezyjnych
  3. 3.1.3. Mapy stosowane w procesie inwestycyjnym w budownictwie
  4. 3.1.4. Wybrane zagadnienia z zakresu pomiarów budowlanych
   1. 3.1.4.1. Pomiar wysokości i głębokości obiektu dostępnego metodą trygonometryczną
   2. 3.1.4.2. Pomiar wysokości obiektu niedostępnego za pomocą metod trygonometrycznych
   3. 3.1.4.3. Wyznaczanie płaszczyzny poziomej w terenie
   4. 3.1.4.4. Pomiar pionowości obiektów wysmukłych
  5. 3.1.5. Zakres prac geodezyjnych przy realizacji inwestycji drogowych
   1. 3.1.5.1. Wprowadzenie
   2. 3.1.5.2 Czynności poprzedzające budowę
   3. 3.1.5.3. Czynności wynikające z uzyskania projektu
   4. 3.1.5.4. Geodezyjne wytyczenie drogi w terenie
   5. 3.1.5.5. Czynności w toku budowy
   6. 3.1.5.6. Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy
   7. 3.1.5.7. Prace towarzyszące budowie drogi i jej nawierzchni
   8. 3.1.5.8. Sporządzenie dokumentacji niezbędnej do odbioru inwestycji
   9. 3.1.5.9. Technologia prac geodezyjnych podczas budowy obiektów inżynieryjnych (wiadukt, most, przejazd)
 2. 3.2. Podstawowe zasady prowadzenia robót budowlanych
  1. 3.2.1. Wprowadzenie
  2. 3.2.2. Zagospodarowanie terenu budowy
  3. 3.2.3. Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych na terenie budowy
  4. 3.2.4. Wymagania dotyczące miejsc pracy – warunki socjalne i higieniczne
  5. 3.2.5. Rusztowania i ruchome podesty robocze
  6. 3.2.6. Roboty na wysokości
  7. 3.2.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy robotach WOD-KAN.
   1. 3.2.7.1. Roboty ziemne
   2. 3.2.7.2. Praca w kanałach ściekowych
   3. 3.2.7.3. Prace spawalnicze
   4. 3.2.7.4. Transport wewnętrzny
   5. 3.2.7.5. Prace szczególnie niebezpieczne
   6. 3.2.7.6. Prace na wysokości
 3. 3.3. Wymagania w stosunku do wyrobów budowlanych
  1. 3.3.1. Wprowadzenie
  2. 3.3.2. Wprowadzenie wyrobów budowlanych do obrotu
   1. 3.3.2.1. Sposoby oznakowania wyrobów budowlanych
   2. 3.3.2.2. System europejski – oznakowanie CE
   3. 3.3.2.3. System krajowy
   4. 3.3.2.4. Regionalny wyrób budowlany
   5. 3.3.2.5. Wyroby do jednostkowego zastosowania
   6. 3.3.2.6. Aprobata techniczna
   7. 3.3.2.7. Europejska aprobata techniczna
  3. 3.3.3. Krajowy wykaz zakwestionowanych wyrobów budowlanych
  4. 3.3.4. Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu
   1. 3.3.4.1. Wprowadzenie
   2. 3.3.4.2. Organy kontrolujące
   3. 3.3.4.3. Kontrola
   4. 3.3.4.4. Wyniki kontroli – protokół
   5. 3.3.4.5. Pobieranie próbek
   6. 3.3.4.6. Sankcje za naruszenie przepisów ustawy
 4. 3.4.
 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.