Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Procedura wydania pozwolenia na budowę

2.5.2011, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

W polskim prawie na wykonywanie prac budowlanych potrzebne jest wcześniejsze uzyskanie pozwolenia. Prawo budowlane zawiera zamknięty katalog robót budowlanych, do wykonywania których można przystąpić bez wcześniejszego uzyskania pozwolenia budowlanego. Wszystkie inne roboty budowlane muszą być poprzedzone uzyskaniem pozwolenia budowlanego. Taka konstrukcja oznacza domniemanie wymogu uzyskania pozwolenia budowlanego, tj. jeżeli roboty budowlane, które zamierzamy rozpocząć, nie są umieszczone w katalogu robót, które można wykonywać bez pozwolenia, to należy przed ich rozpoczęciem uzyskać pozwolenie.

Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych wymagających pozwolenia przed uzyskaniem pozwolenia na budowę zawsze będzie traktowane jako samowola budowlana, zagrożona nakazem rozbiórki.

Pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. Zasada ta czasami może być trudna do zrealizowania, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z projektem wieloobiektowym. W takiej sytuacji ustawodawca dopuścił możliwość wydania więcej niż jednego pozwolenia, czyli etapowania budowy takiego zamierzenia. Możliwe jest to jednak tylko pod warunkiem, że obiekty (lub zespoły obiektów) po zrealizowaniu

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.