Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Oświetlenie dróg ewakuacyjnych

20.2.2019, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Normy

Oświetleniu dróg ewakuacyjnych stawiane są następujące wymagania (PN- EN 1838 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne):

  • na drogach ewakuacyjnych o szerokości do 2 m średnie natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż jej linii środkowej powinno wynosić nie mniej niż 1 Lx, a na centralnym pasie drogi, obejmującym nie mnie niż połowę jej szerokości natężenie oświetlenia powinno wynosić co najmniej 0,5 Lx (Rysunek 1.).

Rysunek 1. Oświetlenie drogi ewakuacyjnej

  • drogi ewakuacyjne szersze od 2 m mogą być traktowane jak kilka dróg równoległych o szerokości 2 m lub jak strefa otwarta.

  • stosunek maksymalnego natężenia oświetlenia ewakuacyjnego do minimalnego wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej nie powinien być większy niż 40 : 1.

  • jeżeli punkty pierwszej pomocy oraz urządzenia przeciwpożarowe i przyciski alarmowe nie są zlokalizowane na drodze ewakuacyjnej, to powinny być tak oświetlone, aby natężenie oświetlenia na podłodze w ich pobliżu wynosiło co najmniej 5 Lx,

  • wartość światłości opraw oświetlających poziome drogi ewakuacyjne w obrębie pola widzenia powinna być ograniczone. Na poziomych drogach ewakuacyjnych wartość światłości opraw wewnątrz stref ograniczonych kątami od 60 do 90o od pionu powinna się mieścić w wartościach podanych w tablicy 1. (Rysunek 2. b). W przypadku wszelkich innych dróg ewakuacyjnych graniczne wartości nie powinny być przekraczane przy żadnym kącie (Rysunek 2. a).

Rysunek 2. Strefy olśnienia

Tabela 1. Dopuszczalne światłości opraw na drogach ewakuacyjnych

Wysokość zawieszenia oprawnad poziomem podłogi [m]  Maksymalna światłość Imaxprzy oświetleniu dróg ewaku-acyjnych i stref otwartych [cd] (kandeli)  Maksymalna światłość Imaxprzy oświetleniu stref wysokiego ryzyka [cd] (kandeli)  
h < 2,52,5 ≤ h < 3,03,0 ≤ h < 3,53,5 ≤ h < 4,04,0 ≤ h < 4,5h ≥ 4,5  5009001600250035005000  1000180032005000700010000  
  • wskaźnik oddawania barw Ra źródeł światła powinien wynosić co najmniej 40. (Oddawanie barw źródła światła jest bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa i komfortu życia, bowiem przyczynia się do zachowania kolorów otaczających nas przedmiotów. Do obiektywnej oceny właściwego oddawania barw przez źródło światła wprowadzono wskaźnik oddawania barw źródła światła Ra. Maksymalna wartość tego wskaźnika wynosi 100. W miarę zwiększania się wskaźnika Ra zwiększa się jakość oddawania barw, a więc jakość źródła światła.

  • oświetlenie ewakuacyjne powinno osiągnąć poziom 50% wymaganego natężenia w ciągu 5 s, zaś wartość wymaganą w ciągu 60 s od chwili załączenia.

  • czas działania oświetlenia ewakuacyjnego - powinien być dostosowany do warunków występujących w pomieszczeniu lecz nie może być krótszy niż 1 godzina od momentu zaniku oświetlenia podstawowego.

oświetlenie strefy otwartej

Oświetlenie strefy otwartej stosowane jest w przestrzeniach z nie wyznaczonymi drogami ewakuacyjnymi, np. w halach o

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.