Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Oświetlenie awaryjne wprowadzenie

4.4.2019, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Podstawa prawna

Budynki i obiekty budowlane, a zwłaszcza budynki użyteczności publicznej powinny być w myśl rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719), wyposażone w urządzenia i sprzęt przeciwpożarowy. Jednym z urządzeń przeciwpożarowych są instalacje oświetlenia awaryjnego, zwłaszcza oświetlenia ewakuacyjnego.

Normy

Wymagania w stosunku do oświetlenia awaryjnego, którego częścią jest oświetlenie ewakuacyjne, określone są w normie (PN-EN 1838) i w przepisach techniczno- budowlanych, zwłaszcza w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ( Dz. U. z 2002r. nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami. Budynki, w których zanik napięcia w elektroenergetycznej sieci zasilającej może spowodować zagrożenie zdrowia lub życia ludzi, poważne zagrożenie środowiska, albo znaczne straty materialne, powinny być zasilane z co najmniej dwóch niezależnych samoczynnie załączających się źródeł energii elektrycznej oraz wyposażone w samoczynnie załączające się oświetlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne). Podstawowym wymaganiem jest, oprócz niezawodności działania, warunek określający czas działania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na co najmniej 1 godzinę od chwili zaniku oświetlenia podstawowego.

Normy

Rozporządzenia i normy dotyczące oświetlenia awaryjnego:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ( Dz. U. z 2002r. nr 75 poz. 690 z

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.