Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Ogólne zasady montażu

1.12.2004, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Wykonawca montażu przystępuje do robót po protokolarnym przyjęciu robót fundamentowych.

Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji należy oznaczyć osie słupów na fundamentach i przygotować podkładki z blach do regulacji poziomu oparcia słupów według wskazówek podanych w rozdz. 6.1.10.

Do regulacji poziomów słupów mogą być stosowane również dodatkowe nakrętki na śrubach fundamentowych zabetonowanych przed montażem. Przyjęcie tego rozwiązania wymaga uzasadnienia wytrzymałościowego. Ze względu na ograniczoną możliwość regulacji poziomu podstawy rozwiązanie to może być stosowane w słupach mało obciążonych.

Wybór metody montażu zależy od rodzaju konstrukcji, wielkości obiektu i warunków miejscowych. Zaleca się maksymalne scalanie elementów w bloki montażowe na poziomie terenu, gdyż wpływa to korzystnie na bezpieczeństwo i jakość robót.

Scalone w bloki elementy należy odebrać przed dalszym montażem i sprawdzić styki służące do połączenia z uprzednio zmontowana konstrukcją.

W czasie robót scaleniowych oraz montażowych nie należy doprowadzać do używania siły powodującej trwałe odkształcenia konstrukcji.

Montaż należy rozpoczynać od takiej części obiektu, która ma odpowiednie stężenia. Wybrana część powinna być możliwie mała, aby można ją było szybko zmontować i uzyskać w ten sposób sztywną bazę, do której będzie można stopniowo dowiązywać dalszą konstrukcję obiektu.

Słupy połączone z fundamentami w sposób nominalnie przegubowy mogą być montowane bez dodatkowych usztywnień pod warunkiem sprawdzenia na obciążenie wiatrem. Dla stadium montażu normowe obciążenie wiatrem można zmniejszyć o 20 %.

Słupy utwierdzone jednostronnie w fundamencie należy sprawdzić na obciążenie wiatrem w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny utwierdzenia. Gdy wynik sprawdzania jest negatywny, należy zastosować w tej płaszczyźnie stężenia montażowe.

Stateczność elementów belkowych (wiązary,

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.