Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Konstrukcje betonowe i żelbetowe

1.8.2009, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
 1. 5.1. Betony
  1. 5.1.1. Wymagania, właściwości i podstawy produkcji
   1. 5.1.1.1. Nowe pojęcia
   2. 5.1.1.2. Klasy wytrzymałościowe na ściskanie oraz kryteria zgodności
   3. 5.1.1.3. Klasy konsystencji mieszanki betonowej
   4. 5.1.1.4. Ograniczenia zawartości cementu i stosunku W/C
  2. 5.1.2. Specyfikacja betonu towarowego, dowód dostawy, pobieranie próbek na budowie, badanie mieszanki betonowej na placu budowy
   1. 5.1.2.1. Wprowadzenie
   2. 5.1.2.2. Specyfikacja betonu projektowanego
  3. 5.1.3. Dowód dostawy betonu towarowego
  4. 5.1.4. Wpływ zagęszczenia mieszanki betonowej i pielęgnacji betonu na cechy stwardniałego betonu
   1. 5.1.4.1. Modyfikacje składu mieszanki betonowej w okresie zimowym
  5. 5.1.5. Badanie mieszanki betonowej na placu budowy, pobieranie próbek do badań laboratoryjnych betonu
  6. 5.1.6. Kruszywa mineralne do betonów
   1. 5.1.6.1. Wprowadzenie
   2. 5.1.6.2. Podział kruszyw stosowanych do betonów zwykłych
   3. 5.1.6.3. Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości
   4. 5.1.6.4. Oznaczanie gęstości wypełniacza. Metoda piknometryczna
   5. 5.1.6.5. Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości
   6. 5.1.6.6. Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce
   7. 5.1.6.7. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania
   8. 5.1.6.8. Oznaczanie mrozoodporności
   9. 5.1.6.9. Metody oznaczania odporności na rozdrabianie
   10. 5.1.6.10. Wykaz norm cytowanych i zwiąnych z tematem rozdziału
 2. 5.2. Badania mieszanki betonowej, oznaczenie wytrzymałości betonu na ściskanie
  1. 5.2.1. Wprowadzenie
  2. 5.2.2. Dobór konsystencji i urabialności mieszanki betonowej
  3. 5.2.3. Badania mieszanki betonowej
  4. 5.2.4. Recepta
 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.