Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Klasyfikacja posadzek i podkładów podłogowych

1.2.2006, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Duża ilość rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych posadzek oraz spełnianie przez nie różnych funkcji powoduje trudność dokonania ich jednolitego podziału.

Ze względu na postać materiału stosowanego na posadzki można wyróżnić:

 • - posadzki bezspoinowe – wykonane z gliny, zaprawy cementowej, gipsowej, wapiennej, magnezjowej albo żywic,
 • - posadzki spoinowe – złożone połączonych ze sobą elementów, np. płytek ceramicznych lub płyt kamiennych, desek, paneli podłogowych itp.,
 • - posadzki mozaikowe – złożone z wielu, często wielobarwnych, drobnych elementów kamiennych lub ceramicznych (np. mozaika),
 • - posadzki z arkuszy nazywanych wykładzinami.

Ze względu na właściwości techniczne można wyróżnić następujące podogi:

 • - odporne na działanie mechaniczne wywołane zwiększonym natężeniem ruchu,
 • - zwiększające izolacyjność termiczną przegrody,
 • - wodoszczelne,
 • - chemoodporne,
 • - elektroizolacyjne lub elektroprzewodzące.

Ze względu na przeznaczenie można wyróżnić trzy grupy posadzek:

 • - posadzki do pomieszczeń przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi, przewidziane do ruchu pieszego, charakteryzujące się szczególnym znaczeniem właściwości termicznych, akustycznych i wymaganiom estetycznym,
 • - posadzki do pomieszczeń techniczno-produkcyjnych i składowych (tzw. posadzki przemysłowe), charakteryzujące się dużym zróżnicowaniem właściwości fizykochemicznych i chemicznych,
 • - posadzki do pomieszczeń o charakterze podrzędnym, charakteryzujące się obniżonymi wymaganiami odnośnie do właściwości technicznych i estetyki.

Podkład podłogowy może być ułożony bezpośrednio na podłożu lub na warstwie izolacji przeciwwilgociowej, paroszczelnej albo na izolacji przeciwdźwiękowej, cieplnej i oddzielony od ścian pomieszczenia paskami tej izolacji – tzw. podkład,,pływający”.

Rozróżnia się następujące rozdaje podkładów:

 • - podkład cementowy, którego spoiwem jest cement,
 • - podkład cementowo-polimerowy, którego spoiwem jest cement modyfikowany domieszkami lub dodatkami polimerów w postaci dyspersji lub proszków,
 • - podkład bitumiczny, którego spoiwem jest emulsja bitumiczna i cementy hydrauliczne,
 • - podkład magnezjowy, którego spoiwem jest wodny roztwór tlenku magnezu i soli magnezu,
 • - podkład żywiczny, którego spoiwem jest żywica syntetyczna o konsystencji ciekłej lub odpowiedniej do zacierania, twardniejąca na budowie w wyniku przebiegu reakcji chemicznej,
 • - podkład
 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.