Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Instalacje elektryczne w listwach naściennych

31.10.2018, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Zastosowanie listew oraz kanałów naściennych w budynkach użyteczności publicznej jest szczególnie przydatne przy remontach oraz przeróbkach instalacji. Jest również stosowane w niektórych nowych obiektach.

Do podstawowych zalet tego systemu zalicza się:

 1. łatwość montowania i demontowania instalacji,
 2. na ogół znaczna niezależność od prac wykończeniowych i prowadzenia innych instalacji, wyeliminowania uciążliwych prac budowlanych,
 3. łatwość dokonywania bieżących napraw, zmian i remontów,
 4. funkcjonalność oraz trwałość.

Przed przystąpieniem do wykonania instalacji w listwach naściennych należy dokonać:

 1. wyboru typu kanału naściennego,
 2. wyboru trasy instalacji oraz miejsc instalowania listwy,
 3. doboru elementów listwy,
 4. wyboru sposobu mocowania,
 5. opracowania szczegółowego planu instalacji,
 6. opracowania rysunków węzłów instalacyjnych.

Ponadto należy uwzględnić:

 1. ochronę przeciwporażeniową,
 2. ochronę przeciwpożarową,
 3. koordynację instalacji elektrycznych.

Wybór typu listwy powinien zależeć od rodzaju i charakteru pomieszczenia, w jakim listwa ma być zainstalowana. Zaleca się, aby listwy z blachy stalowej stosować w pomieszczeniach o charakterze przemysłowym (warsztaty, laboratoria). W pomieszczeniach o charakterze mieszkalnym, biurowym czy szkolnym stosować kanały z tworzyw sztucznych lub aluminium.

Wysokość instalowania

Za najbardziej dogodną dla użytkownika wysokość instalowania listwy naściennych przeznaczonych do mocowania poziomego zaleca się przyjmować przy podłodze lub najwyżej na wysokość 850 mm nad podłogą – jest to najdogodniejsze w pomieszczeniach o charakterze mieszkalnym, np. pokoje hotelowe. Jednak należy pamiętać, że wysokość mocowania kanału powinna dostosowana do konkretnych warunków użytkowania i możliwości mocowania, zależnych od przeznaczenia pomieszczenia – np. w pomieszczeniach przygotowania posiłków pod szafkami kuchennymi, pod parapetem.

Za najbardziej dogodne miejsca instalowania listew naściennych przeznaczonych do mocowania pionowego zaleca się przyjmować naroża ścian, miejsca wzdłuż ościeżnic drzwiowych.

Piktogram wskazówki

Przy opracowywaniu planu instalacji elektrycznej należy:

 • wykonać plan instalacji elektrycznej jak dla projektowania tradycyjnych instalacji,

 • zaznaczyć na planie schematycznie elementy listew naściennych,

 • oznaczyć rodzaj i miejsce usytuowania sprzętu i osprzętu.

Źródła ciepła

Ze względów estetycznych listwy należy montować tak, aby ciągi przebiegały po liniach równoległych lub prostopadłych do podłogi. Listwy należy montować w odległości minimum 100 mm od źródeł ciepła o temperaturze 90°C. Zgodnie z planem trasy instalacji należy oznaczyć miejsca mocowania poszczególnych odcinków. Dla podstawy kanału z tworzywa sztucznego otwory mocujące powinny być rozstawione w odległości nie większej niż 660 mm. Dla podstawy kanału z blachy rozstaw otworów nie większy niż 950 mm. Aby zamocować podstawę do podłoża należy przygotować odcinki podstawy listwy o odpowiedniej długości. Długość podstawy kanału należy mierzyć „po ścianie”. Zakończenia wykonać pod kątem 90° dla elementów prostych, a dla zakrętów (zmiany

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.