Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Drewno i półfabrykaty z drewna klejonego

1.11.2009, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Drewno i półfabrykaty z drewna klejonego są materiałami wykorzystywanymi do produkcji ram i skrzydeł okiennych, ościeżnic, drzwi zewnętrznych. Charakteryzują się dobrą izolacyjnością, dużą wytrzymałością mechaniczną i sztywnością. Jednak niezabezpieczone odpowiednimi środkami konserwującymi są podatne na zmiany wilgotności i temperatury. Najważniejszymi dokumentami, które określają wymagania dla drewna i półfabrykatów drewnianych do produkcji elementów okien i drzwi, są normy:

  • - PN-EN 1220:2007 Drewno i materiały drewnopochodne w zewnętrznych oknach, zewnętrznych skrzydłach drzwiowych i zewnętrznych ościeżnicach. Wymagania jakościowe i techniczne,
  • - PN-EN 942:2008 Drewno w stolarce budowlanej. Wymagania ogólne,
  • - PN-EN 13307-1:2007 Półfabrykaty z drewna i półfabrykaty przeznaczone do zastosowań niekonstrukcyjnych.

Drewno używane do wytwarzania stolarki ocenia się zgodnie z PN-EN 942:2008 według jego podstawowych cech, tj. ułożenie włókien, rozmieszczenie i wielkość sęków (nie bierze się pod uwagę sęków o średnicy 10 mm i mniejszych), naturalnych przebarwień, pęknięć. Następnie klasyfikuje się je do odpowiedniej klasy wyglądu J2-J50 (według tabeli 7.11.2.2/1).

Tabela 7.11.2.2/1. Dopuszczalne cechy drewna według klas wyglądu

Rodzaj cechy

 

Klasa wyglądu1)

 

 

J2

 

J10

 

J30

 

J40

 

J50

 

Skręt włókien

 

niedopuszczalny

 

< 10 mm/m

 

< 10 mm/m

 

< 20 mm/m

 

< 20 mm/m

 

Ukośny przebieg włókien2)

 

< 20 mm/m

 

< 50 mm/m

 

< 50 mm/m

 

< 100 mm/m

 

bez ograniczeń

 

Sęki3) maks. udział w powierzchni lub maks. średnica

 

10% 2 mm

 

30% 10 mm

 

30% 30 mm

 

40% 40 mm

 

50% 50 mm

 

Pęcherze żywiczne, zakorki (jeżeli w ilości większej niż 1/m, łączna długość nie powinna przekraczać dług. podanej dla danej klasy)

 

niedopuszczalne

 

< 3 mm x 75 mm na 2 m długości

 

szerokość < 3 mm, długość bez ograniczeń

 

szerokość < 3 mm, długość bez ograniczeń

 

szerokość < 3 mm, długość bez ograniczeń

 

Szerokość maks. pęknięcia/długość pęknięciałączna długość pęknięć, wyrażona jako % długości na każdej powierzchni

 

niedopuszczalne

 

0,5 mm/50 mm

10%

 

1,5 mm/200 mm

25%

 

1,5 mm/300 mm

50%

 

1,5 mm/300 mm

50%

 

Rdzeń odsłonięty

 

niedopuszczalny

 

niedopuszczalny

 

dopuszczalny

 

dopuszczalny

 

dopuszczalny

 

Biel o zmienionym zabarwieniu (łącznie z sinizną)4)

 

niedopuszczalny

 

niedopuszczalny

 

dopuszczalny poddany naprawie

 

dopuszczalny poddany naprawie

 

dopuszczalny poddany naprawie

 

Uszkodzenia przez drwalnika

 

niedopuszczalne

 

dopuszczalne zaprawione

 

dopuszczalne zaprawione

 

dopuszczalne zaprawione

 

dopuszczalne zaprawione

 

Wymagania dotyczące wyglądu, jakie powinno spełniać drewno w poszczególnych elementach okien i drzwi, zostały sprecyzowane w PN-EN 14220:2007 (tabela 7.11.2.2/2), przy uwzględnieniu sposobu wykończenia powierzchni (powłoka kryjąca lub transparentna), rodzaju powierzchni (widoczna, częściowo zakryta, zakryta) oraz wykorzystaniu podziału na klasy według PN-EN 942:2008.

Norma dopuszcza stosowanie drewna o klasie niższej niż przedstawiono w tabeli 7.11.2.2/2 pod warunkiem, że zostanie zastosowane na powierzchni zakrytej i nie pogorszą się właściwości użytkowe elementu.

Tabela 7.11.2.2/2. Wymagania dotyczące cech zewnętrznych drewna

Rodzaj elementu

 

Klasa wyglądu

 

 

powierzchnia widoczna1)

 

powierzchnia częściowo zakryta2)

 

 

 

powłokakryjąca

 

powłokatransparentna

 

powłokakryjąca

 

powłokatransparentna

 

powierzchnia zakryta3)

 

Ościeżnica okienna i ościeżnica drzwiowa

 

J30

 

J10

 

J30

 

J10

 

J40

 

Skrzydło okienne (rozwierane i przesuwne)

 

J10

 

J10

 

J10

 

J10

 

J40

 

Ramy skrzydeł drzwiowych

 

J30

 

J30

 

J30

 

J30

 

J40

 

Doklejki krawędziowe

 

J2

 

J2

 

J2

 

J2

 

J2

 

Listwy (np. przyszybowe) i inne elementy

 

J10

 

J10

 

J10

 

J10

 

J10

 

Progi i ramiaki z zabezpieczeniem do odprowadzania wody

 

J30

 

J10

 

J30

 

J10

 

J30

 

Płyciny i wypełnienia

 

J30

 

J10

 

J40

 

J30

 

J50

 

W przypadku wad drewna, tj. pęknięcia, pęcherze żywiczne, wypadające sęki, otwory po owadach, odsłonięte rdzenie, dopuszcza się ich naprawę przy użyciu odpowiednich mieszanek do napraw i wklejanych wstawek z drewna.

Wstawki muszą spełniać odpowiednie wymagania:

  • - powinny być wklejone w sposób trwały przy użyciu odpowiedniego kleju,
  • - ich szerokość nie może być większa od dopuszczalnego wymiaru sęka dla danej klasy drewna powiększonego o 6
 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.