Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Dachy, stropodachy, ściany, podłogi i wykończenia

1.11.2010, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
 1. 7.1. Dachy
  1. 7.1.1. Wprowadzenie
  2. 7.1.2. Pochylenie połaci dachowych
  3. 7.1.3. Warunki wykonania i oceny różnych rodzajów pokryć dachowych
   1. 7.1.3.1. Pokrycia papowe
   2. 7.1.3.2. Pokrycia z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych i kauczuku
   3. 7.1.3.3. Pokrycia z gontów asfaltowych
   4. 7.1.3.4. Pokrycia bezspoinowe z mas asfaltowych (laminaty)
   5. 7.1.3.5. Powłoki bezspoinowe
   6. 7.1.3.6. Pokrycia z dachówek ceramicznych i cementowych
 2. 7.2. Stropodachy i tarasy
  1. 7.2.1. Wprowadzenie
 3. 7.3. Podłoga na gruncie
  1. 7.3.1. Wprowadzenie
 4. 7.4. Stropy
  1. 7.4.1. Wprowadzenie
 5. 7.5. Ściany
  1. 7.5.1. Wprowadzenie
  2. 7.5.2. Mury niezbrojone
   1. 7.5.2.1. Elementy murowe i zaprawy
   2. 7.5.2.2. Spoiny w konstrukcjach murowych
   3. 7.5.2.3. Minimalna grubość i odchyłki konstrukcji murowych
   4. 7.5.2.4. Bruzdy i wnęki w konstrukcjach murowych
   5. 7.5.2.5. Połączenia ścian wzajemne i ze stropami
   6. 7.5.2.6. Przerwy dylatacyjne
  3. 7.5.3. Mury zbrojone
   1. 7.5.3.1. Konstrukcja murowa zbrojona
   2. 7.5.3.2. Sposoby zbrojenia muru
   3. 7.5.3.3. Przygotowanie i zabezpieczenie zbrojenia
   4. 7.5.3.4. Zbrojenie konstrukcji murowych
  4. 7.5.4. Ściany działowe
   1. 7.5.4.1. Lekkie ściany działowe z płyt gipsowo-włóknowych
  5. 7.5.5. Ściany jednowarstwowe, dwuwarstwowe i szczelinowe
  6. 7.5.6. Ściany z przewodami dymowymi, spalinowymi i wentylacyjnymi i otwory w ścianach
 6. 7.6. Izolacje budowlane
  1. 7.6.1. Wprowadzenie
  2. 7.6.2. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
   1. 7.6.2.1. Wprowadzenie
   2. 7.6.2.2. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z bitumicznych, modyfikowanych polimerami grubowarstwowych mas uszczelniających (KMB)
   3. 7.6.2.3. Cienkowarstwowe mineralne zaprawy uszczelniające (mikrozaprawy, szlamy)
   4. 7.6.2.4. Elastyczne dyspersyjne masy uszczelniające – folie w płynie
   5. 7.6.2.5. Elastyczne chemoodporne powłoki uszczelniające do wykonywania uszczelnień zespolonych (podpłytkowych) w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych
   6. 7.6.2.6. Iniekcyjne blokady przeciwkapilarnie podciąganej wilgoci
   7. 7.6.2.7. Krystaliczne zaprawy uszczelniające
   8. 7.6.2.8. Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i mas asfaltowych i asfaltowych modyfikowanych
  3. 7.6.3. Systemy izolacji cieplnej przegród budowlanych
   1. 7.6.3.1. Systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych
   2. 7.6.3.2. Izolacje dachów, stropodachów i stropów
   3. 7.6.3.3. Izolacje podłóg na gruncie i ochrona fundamentów przed działaniem mrozu
   4. 7.6.3.4. Mostki cieplne oraz jak ich unikać
  4. 7.6.4. Izolacje akustyczne
   1. 7.6.4.1. Podstawy prawne
   2. 7.6.4.2. Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych
   3. 7.6.4.3. Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych
   4. 7.6.4.4. Wymagania dotyczace dopuszczalnego poziomu hałasu w pomieszczeniach
   5. 7.6.4.5. Wymagania dotyczace dopuszczalnego poziomu hałasu w otoczeniu budynków
   6. 7.6.4.6. Wymagania dotyczace dopuszczalnego poziomu drgań
   7. 7.6.4.7. Wymagania w zakresie
 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.