Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Charakterystyka i podział tynków cienkowarstwowych

1.11.2010, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Tynki cienkowarstwowe są obecnie najczęściej stosowanymi wyprawami tynkarskimi. Przemawia za tym fakt, że w porównaniu do tynków zwykłych wykonuje się je szybciej, poza tym posiadają bogatszą kolorystykę i większą różnorodność faktur.

Wyprawy cienkowarstwowe nakłada się tylko jedną warstwą. Najmniejszą grubość tynku określa największa średnica ziaren wypełniacza. Waha się ona w granicach od 2 do 10 mm, a w przypadku tynków dekoracyjnych, nawet poniżej 2 mm.

Tynki cienkowarstwowe dostępne są na rynku w dwóch postaciach:

  • - jako masy tynkarskie gotowe do użycia w postaci przygotowanej fabrycznie mieszaniny środków wiążących, pigmentów i modyfikatorów,
  • - zapraw tynkarskich, wymagających zarobienia wodą lub rozpuszczalnikiem na placu budowy.

Najczęściej tynki te są wykonywane jako tynki elewacyjne w systemach dociepleń metodą lekką mokrą, później określaną symbolem BSO – Bezspoinowy System Ocieplania, a obecnie ETICS – External Thermal Insulation Composite System).

Tynki cienkowarstwowe klasyfikuje się w zależności od zastosowanego spoiwa, które ma istotny wpływ na właściwości tynku, na:

  • - mineralne,
  • - silikonowe,
  • - silikatowe,
  • - akrylowe.

Tynki mineralne są najtańszym rozwiązaniem wśród tynków cienkowarstwowych. Charakteryzują się dużą trwałością, a z biegiem czasu stają się mocniejsze. Ich spoiwem jest cement, wapno, gips bądź potasowe szkło wodne oraz wypełniacze mineralne, takie jak: marmur, kwarc, wapień oraz pigment. Zazwyczaj są sprzedawane jako sucha mieszanka do zarobienia z wodą.

Tynki mineralne reagują na szkodliwe czynniki zewnętrzne. Dlatego nie sprawdzają się w rejonach o niewielkim zanieczyszczeniu powietrza. Można je nakładać na ściany docieplane wełną lub styropianem, na tradycyjny tynk, a także na podłoże betonowe. Zalecana grubość dla tych tynków to 2-3 mm.

Większość tynków mineralnych jest hydrofobicznych, co sprawia, że woda zatrzymuje się na powierzchni tynku i robi go bardziej odpornym na zmycie. Używane są na powierzchnie mineralne, które wcześniej zagruntowano specjalnymi gruntami wzmacniającymi. Tynki mineralne cechuje dobra przepuszczalność pary i niepalność, dlatego są często używane do ocieplania systemów na zewnątrz.

Tynk mineralny ma specjalne dodatki, które sprawiają, że jest bardziej plastyczny i wygodny w użyciu, cechuje go dobra przyczepność do powierzchni. Możliwe kolory to: biały (można go malować) oraz jasne (ok. 100 kolorów), pastelowe odcienie.

Tynki mineralno-polimerowe są obecnie bardzo popularne, uzyskuje się je przez dodanie do tynku mineralnego spoiwa polimerowego, organicznego (żywica akrylowa) lub krzemoorganicznego (żywica silikonowa), co znacznie polepsza właściwości masy tynkarskiej.

Polimery zapewniają lepszą przyczepność, trwałość, odporność na warunki atmosferyczne. Odpowiednio wysoka paroprzepuszczalność, pozwala na zastosowanie ich m.in. w systemach dociepleniowych, w połączeniu z wełną mineralną. W porównaniu do tynków mineralnych mają lepsze własności mechaniczne, większą odporność na uderzenia. Elastyczna powłoka tynków polimerowych jest mało nasiąkliwa, dzięki czemu jest odporna na pęknięcia, nie kruszy się.

Tynki mineralno-polimerowe stosuje się jako warstwy dekoracyjno-ochronne zarówno na ściany wewnętrzne, jak i zewnętrzne oraz na zewnętrzne warstwy w systemach dociepleń budynków.

Spoiwa polimerowe z biegiem czasu tracą swoje właściwości, a ich funkcje przejmują spoiwa mineralne. Na elewacjach poddanych intensywnemu działaniu słońca można zaobserwować rysy, spękania, odspojenia, które są wynikiem mniejszej elastyczności tynku, a co się z tym wiąże odporności na działanie wody i mrozu.

Niekorzystne zmiany zachodzą pod wpływem promieni ultrafioletowych. W celu zapobieżenia temu wzbogaca się tynki dodatkami, które maja za zadanie zwiększyć odporność na działanie promieni ultrafioletowych.

Tynki akrylowe produkowane są na bazie żywic akrylowych, czasami z dodatkiem innych polimerów. Cechuje je duża elastyczność i odporność na uderzenia, dobra przyczepność. Są kilkanaście razy szczelniejsze w stosunku do tynków mineralnych. Posiadają dzięki temu niewielką nasiąkliwość, a co się z tym wiąże są bardziej odporne na działanie korozji biolologicznej (pleśni i grzybów).

Są podatne na zabrudzenia ze względu na dobre właściwości elektrostatyczne. Cechuje je również mniejsza paro przepuszczalność. Dlatego dobór ich powinien być poparty obliczeniami cieplno-wilgotnościowymi dyfuzji pary wodnej. Zazwyczaj tynki akrylowe nanoszone na powierzchnię przegród od strony pomieszczeń charakteryzują się mniejszą paro przepuszczalnością, niż tynki nanoszone od strony zewnętrznej.

Zazwyczaj są sprzedawane jako dyspersyjna mieszanka wodna przygotowana do użycia. Te tynki są używane na wszystkie powierzchnie mineralne i do wykończeń na podłożu cementowym, wszystkich starych powierzchniach dyspersyjnych i specjalnie przygotowanych powierzchniach pokrytych farbą alkidową lub syntetyczną. Są one łatwopalne i mają gorszą przepuszczalność pary niż mineralne. Przed ich użyciem obowiązkowe jest wcześniejsze gruntowanie.

Tynki akrylowe produkowane są w bardzo różnorodnej gamie kolorystycznej, mogą być barwione w masie pigmentami organicznymi lub nieorganicznymi albo malowane farbami akrylowymi. Pod kolorowe tynki zaleca się zastosować podkład w kolorze zbliżonym do koloru tynku. Są przeznaczone na systemy dociepleń metodą lekką mokrą, na ściany z tradycyjnym podkładem tynkarskim oraz z użyciem styropianu.

Specjalny rodzaj tynków akrylowych stanowią tynki mozaikowe, nazywane często kamyczkowymi. Spoiwem tynków mozaikowych jest żywica. W porównaniu z innymi tynkami cienkowarstwowymi dekoracyjnymi są bardziej elastyczne i odporniejsze na uszkodzenia mechaniczne oraz na ścieranie. Nadają się do wielokrotnego zmywania bez ryzyka uszkodzenia powłoki tynku. Tynki mozaikowe sprzedawane są jako gotowe mieszanki o różnych kolorach i frakcjach kruszywa (z reguły uziarnienie oscyluje w granicach 1-3 mm).

Tynk mozaikowy po związaniu jest wodo- i mrozoodporny (odporność termiczna wynosi od -30°C do +80°C), odporny na uderzenia. W porównaniu z innymi tynkami cienkowarstwowymi dekoracyjnymi jest bardziej elastyczny. Nadaje się do wielokrotnego czyszczenia i zmywania, bez ryzyka uszkodzenia powłoki tynku.

Tynki mozaikowe układa się bezspoinowo na zewnątrz i wewnątrz. Ponieważ są stosunkowo drogie, nie stosuje się ich na całe elewacje. Przeważnie eksponuje się nimi ozdobne fragmenty budowli, np. cokoły, mury oporowe i inne. Często służą do wykańczania powierzchni ogrodzeń betonowych. Natomiast we wnętrzach tynki mozaikowe zastępują tradycyjne lamperie lub wykorzystane są jako dekoracyjne fragmenty ścian. Spoiwo żywiczne w tynkach mozaikowych znacznie pogarsza paroprzepuszczalność, wobec czego nie stosuje się ich w miejscach, gdzie pożądany jest swobodny przepływ pary wodnej, bądź na podłożach niezabezpieczonych prawidłowo przed wnikaniem wilgoci.

Nie należy również układać tynku mozaikowego na powierzchniach poziomych, gdyż długotrwały kontakt z wodą spowoduje po pewnym czasie zniszczenie wyprawy. Zakupioną masę tynkarską należy zużyć przed upływem 12 miesięcy. W tym czasie należy ją odpowiednio przechowywać, nie dopuszczając do przegrzania ani do przemarznięcia.

W miejscach nasłonecznionych nie należy stosować ciemnych tynków mozaikowych ze względu na jego ewentualne odkształcenia i pęknięcia. Zaleca się pokrywać dane powierzchnie jedną partią produkcyjną. Tynki z różnych dostaw mogą nieznacznie różnić się między sobą kolorem ziarna, dlatego powinno się kupować o jedno opakowanie więcej.

Tynki silikatowe, utworzone są na bazie szkła potasowego z ziarnkami marmuru. Produkowane są jako gotowa do użytku mieszanka. Używa się ich do wszystkich powierzchni mineralnych i starych odpowiednio przygotowanych powierzchni silikatowych. Cechuje je bardzo dobra przepuszczalność pary, nie chłoną wilgoci, cechuje je doskonała przyczepność i elastyczność.

Polecane są w rejonach o dużym

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.