Zawartość

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
facebook twitter rss
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Menadżer produktu

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych to poradnik w wersji on-line, który został stworzony z myślą o projektantach, inżynierach oraz inspektorach nadzoru budowlanego. Poradnik zawiera wymagania oraz praktyczne informacje z zakresu wykonywania robót budowlano-montażowych i ich odbioru w budownictwie kubaturowym. Został opracowany przez ekspertów branży budowlanej na podstawie obowiązujących przepisów.

Kompleksowo ujęto wszystkie aspekty procesu budowlano-inwestycyjnego. Praktyczne komentarze ułatwią interpretację aktów prawnych oraz ich prawidłowe stosowanie specjalistom z branży budowlanej.

Materiały, oparte są na obowiązujących normach i zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami.
Publikacja pomoże rozstrzygnąć wątpliwości prawne i techniczne, które pojawiają się realizując projekty budowlane.

Abonament 12 miesięcy   Abonament 3 miesiące

 

 Ostatnio dodane zagadnienia:

  • Wodociągowe systemy ochrony przeciwpożarowej
  • Bezpieczniki topikowe
  • Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych
  • Balkony i tarasy we wspólnotach mieszkaniowych
  • Napowietrzanie i odpowietrzanie sieci wodociągowej
  • Odwodnienia liniowe w budynkach
 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.